Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Patentbyråer i Borås

Tape Weaving Sweden AB
Org.nr: 556576-4346
Bolaget skall utveckla metod för framställning av ett bandvävt material inom området tekniska textilier ävensom idka därmed förenlig verksamhet.