Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Patentbyråer i Bollnäs

Olle Sköldmark AB
Org.nr: 556542-7316
Bolaget skall bedriva handel och förvaltning av patenträttigheter och därtill hörande utveckling samt därmed förenlig verksamhet.