Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Patentbyråer i Åkersberga

Alf Zetterström AB
Org.nr: 556171-9922
Bolaget skall bedriva patentombudsverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Ebbinghaus & Partners AB
Org.nr: 556870-6922
Bolaget skall bedriva rådgivning och ombudsverksamhet inom det immaterialrättsliga området, konsulterande verksamhet på det tekniska området, samt göra investeringar i värdepapper och annan lös eller fast egendom, samt b ...
SMS Racing HB
Org.nr: 969752-9148
Tävling med hästar. Hästsportverksamhet. Uppfödning av samt träning och tävling med hästar. Försäljning av hästsport och fritidsartiklar. Juridisk rådgivning. Konsultverksamhet inom IT Data-området.