Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Partihandel i Vendelsö

Aktiebolaget Hugo Hartig
Org.nr: 556136-0032
Bolaget skall idka handelsrörelse företrädesvis med cellulosa- och pappersindustriernas produkter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bocomfort i Sverige AB
Org.nr: 556662-9233
Bolaget ska bedriva försäljning, installation och service av värme och ventilation för småhus.
Bra jord i Stockholm AB
Org.nr: 556737-3187
Bolaget skall bedriva försäljning av jord, sand, grus, träproduk- ter, uthyrning av minigrävare samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva detaljhandel av trädgårdsprodukter och inredningsdetaljer via we ...
FastIn AB
Org.nr: 556574-9982
Bolaget skall bedriva import och försäljning av byggnadsmaterial, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Ketra Bygg & Mark Service AB
Org.nr: 556997-5260
Bygg, anläggning och försäljning av byggvaror.
Lemnea Sverige AB
Org.nr: 556676-2398
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom IT, handel med varor inom data-konsumentprodukter och bedriva rådgivningstjänster och mäkleri inom affärs- och verksamhetsutveckling avseende organisation, information, strategi ...
Nibema AB
Org.nr: 556248-8477
Bolaget skall bedriva handel med trävaror och maskiner för pappersindustrin, agenturverksamhet med elektriska produkter, import och export av trävaror, plywood, fanér, byggnadsmaterial och andra förädlade trävaror liksom ...
Nordisk Maskin & Material Service HB
Org.nr: 969712-3934
Bolaget ska bedriva import och försäljning av putsmaskiner samt service av samtliga puts- och byggmaskiner. Import av material till byggsektorn. Entreprenadarbete.
Rätt Från Början AB
Org.nr: 556726-7116
Bolaget skall bedriva försäljning av verktyg och fästmaterial samt uthyrning av maskiner och därmed förenlig verksamhet främst riktad till bygg- och entreprenadbranschen.
Stanpol Trading AB
Org.nr: 556363-9870
Bolaget skall bedriva handel genom import och export av hemelektronikprodukter och energibesparande produkter för hemmet, främst energifönster och ventilation med värmeåtervinning.
SVENSKA SLIPKONSULTERNA AB
Org.nr: 556994-8820
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva partiförsäljning av handverktyg och verktygsmaskiner, bygg- och anläggningsutrustning, industriförnödenheter, äga och förvalta fast och lös egendom, import och ...
TH Bygg och Ventilation AB
Org.nr: 556534-2903
Bolaget skall bedriva byggnadsentreprenad och därmed förenlig verksamhet.
Trädgårdssäljarna Portfolio Holding AB
Org.nr: 556689-4738
Bolaget skall bedriva handel med trädgårdsprodukter, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Vendelsö Styr & Regler AB
Org.nr: 556286-6367
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning och installation inom ventilation, luft och reglerteknik och elautomatik och därmed förenlig verksamhet.