Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Pappershandel i Ulricehamn

Ekeskogs Bokhandel AB
Org.nr: 556312-4931
Bolaget skall bedriva försäljning av böcker och kontorsmaterial jämte därmed förenlig verksamhet.
Jabro Intressenter AB
Org.nr: 556035-4499
Bolaget ska bedriva värdepappersförvaltning och i övrigt förvalta bolagets tillgångar.