Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Pappershandel i Falkenberg

Falkenbergs Bokhandel AB
Org.nr: 556171-6993
Bolaget skall driva bokhandelsrörelse, handel med kontorsvaror samt därmed förenlig verksamhet.