Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Pantbank i Växjö

Wexiö Pantbank AB
Org.nr: 556489-4086
Bolaget skall bedriva pantlåneverksamhet med pantbanksauktioner samt underhandsförsäljning av återtagna panter samt därmed förenlig verksamhet.