Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Pantbank i Kalmar

Kalmar Pantbank AB
Org.nr: 556513-1116
Bolaget skall bedriva pantlånerörelse och finansiell verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.