Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Pantbank i Göteborg

Göteborgs Pantbank AB
Org.nr: 556396-1548
Bolaget skall bedriva pantbanksverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.