Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Pälsindustri i Tranås

Aktiebolaget Östling & Co Pälsfabrik
Org.nr: 556110-6740
Aktiebolaget ska bedriva tillverkning av pälsvaror och förvaltning av värdepappersamt därmed förenlig verksamhet.