Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Pälsindustri i Överhörnäs

Edblads Mode AB
Org.nr: 556255-7693
Bolaget skall bedriva tillverkning av pälsvaror, försäljning av konfektion i päls, skinn och textil ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.