Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Pälsindustri i Lindome

Dunsered i Lindome AB
Org.nr: 556753-8755
Bolagets verksamhet är förädling, konvertering och försäljning av pappersprodukter, värdepappershandel och därmed förenlig verksamhet.