Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Pälsindustri i Gävle

Aktiebolaget Fribergs Päls
Org.nr: 556073-8782
Bolaget skall idka ändringar, reparationer, tillverkning och försäljning av päls- och konfektionsvaror, äga och förvalta fast egendom och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.