Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Pälsindustri i Anderstorp

Camping- & Skinnprodukter i Anderstorp AB
Org.nr: 556820-4183
Bolagets verksamhet är att bedriva handel med campingprodukter som avser husvagnsbranschen samt handel och tillverkning av fårskinnsprodukter samt därmed förenlig verksamhet.