Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Pälsaffärer i Täby

Kapefero AB
Org.nr: 556316-1750
Bolaget ska bedriva körsnärs- och skrädderiverksamhet samt kyl- förvaring av pälsar, handel med byggnads- och inredningsvaror, bokföringsverksamhet och administrativa tjänster samt restaurangverksamhet.