Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Pälsaffärer i Borlänge

Försäljningsaktiebolaget Qwarnströms Päls
Org.nr: 556059-3310
Bolaget skall idka handel med textil-, skinn- och pälsvaror, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även idka handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.