Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Övervakningskameror i Sundbyberg

WOWSCAND AB
Org.nr: 556731-0486
Bolaget skall bedriva affärskonsulting liksom import och försäljning av belysning, IT-tillbehör, ergonomiska hjälpmedel och säkerhetsutrustning, företrädesvis övervakningskameror samt därmed förenlig verksamhet.