Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Översättare i Västerås

Västmanlands Tolkservice EF
Org.nr: 716454-7262
Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen vad gäller behovet av tolkservice genom att: kontinuerligt följa medlemmarnas behov av tolkservice och genom rekrytering och utbildning av tolkar tillhandahålla tolkservice, g ...