Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Översättare i Uppsala

Ontira Språk & Kultur AB
Org.nr: 556980-4643
Aktiebolagets verksamhet ska vara att erbjuda tolktjänster, översättningar, utbildning och konsultation för tolkar och översättare, bokproduktion och försäljning av böcker samt idka därmed förenlig verksamhet.