Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Översättare i Täby

GAZELL INFORMATION SYSTEM AB
Org.nr: 556419-0592
Bolaget skall bedriva verksamhet enlig följande: Områden för verksamheten skall vara humaniora (etik, analytisk filosofi, argumentationsanalys, psykologi, rekrytering och personalfrågor, livsåskådning, kommunikation), ek ...