Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Översättare i Sundbyberg

Tolkbolaget Stockholm AB
Org.nr: 556722-3911
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förmedla tolkar och översättare samt bedriva resebyråverksamhet, organisera kultur och musikföreställningar. Samt idka annan men förenlig med ovannämnda verksamhet.