Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Översättare i Onsala

Elvyre Ekonomi KB
Org.nr: 969774-4960
Bolaget ska bedriva redovisningsverksamhet, juridisk-, företagsekonomis skattekonsultation, bedriva förmedling av tolktjänster, översättningar, utbildningar för tolkar och översättare samt språkundervisning. Bolaget ska ...