Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Översättare i Linköping

MaPeNo AB
Org.nr: 556606-7327
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, butiksetablering och IT, såväl som ljudteknik, fastighetsförvalt- ning , översättare och därmed förenlig verksamhet.