Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Översättare i Katrineholm

Gerhard Persson Konsult HB
Org.nr: 916952-3348
- Svensk delegat vid internationell standardisering inom området kvalitetsledning. - Författare till och översättare av skrifter inkl standarder inom området kvalitetsledning för bl.a. SIS (Swedish Standards Institute) - ...