Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Översättare i Järfälla

ABC tolk och översättning AB
Org.nr: 556796-8317
Bolaget skall bedriva förmedling av tolktjänster, översättningar, utbildningar för tolkar och översättare, språkundervisning och därmed förenlig verksamhet.