Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ortoser i Viken

NordiCare Ortopedi & Rehab AB
Org.nr: 556493-4304
Bolaget skall bedriva marknadsföring och försäljning av frisk- och sjukvårdprodukter, primärt inom ortopedtekniska hjälpmedel, ortoser, proteser samt rehabiliteringsprodukter.