Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ortoser i Gävle

Pynteco Consulting AB
Org.nr: 556797-7102
Bolaget skall bedriva butiksverksamhet,med skor, fotinlägg, ortoser och kläder, bolaget ska utföra sjukgymnastikbehandling samt utföra behovsanalys av fotrelaterade besvär.