Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ortoped i Värmdö

Johan Armfelt Leg. läk. Ortoped AB
Org.nr: 556561-2990
Bolaget skall bedriva läkarvård med inriktning på ortopedi, kirurgi samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Ortoped Tom Lindroth AB
Org.nr: 556295-7653
Bolaget skall bedriva läkarmottagning, konsultverksamhet och operativ verksamhet inom specialiten ortopedi, bedriva förmedling och försäljning av medicinska artiklar och kirurgiska instrument samt jordbruks- och trädgård ...