Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ortoped i Edsvalla

Färjestad Ortoped Teknik AB
Org.nr: 556990-5416
Aktiebolaget ska bedriva vård- och konsultverksamhet inom ortopedteknik jämte därmed förenlig verksamhet.