Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Optiker i Farsta

Ahlins Ur & Optik AB
Org.nr: 556075-0621
Bolaget skall bedriva urmakeri- och optikerrörelse, samt äga och förvalta fast och lös egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Farsta Optik AB
Org.nr: 556664-8464
Bolaget skall sälja glasögon, kontaktlinser och övriga synvårdsprodukter samt utföra synundersökningar ävensom idka därmed förenlig verksamxhet.
Lena Nielsen Optik AB
Org.nr: 556767-7629
Bolaget ska bedriva optikverksamhet, utföra synundersökningar, sälja glasögon och kontaktlinser samt därmed förenlig verksamhet.