Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ombyggnad i Vellinge

BYGGENTREPRENÖREN VELLINGE AB
Org.nr: 556805-6500
Bolaget ska bedriva verksamhet genom att erbjuda privatpersoner och företag renovering, ombyggnad, tillbyggnad samt nybyggnad av fastigheter, lokaler och andra byggnader huvudsakligen lokaliserade i Malmö. Berörda arbets ...
Snickarkompetens i Vellinge AB
Org.nr: 556380-0530
Bolaget skall innefatta nybyggnation, reparation, ombyggnad, tillverkning och underhåll inom byggbranschen samt annan därmed förenlig verksamhet.
Vellinge Byggteknik AB
Org.nr: 556919-9804
Bolaget skall bedriva nybyggnad, ombyggnad samt renoveringsarbete och därmed förenlig verksamhet.