Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ombyggnad i Västerås

Alley Joe AB
Org.nr: 556896-6070
Föremålet för bolagets verksamhet är cirkusverksamhet, reparation och ombyggnad av motorfordon, chaufförsarbete och därmed förenlig verksamhet.
Dozi AB
Org.nr: 556914-5450
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom inredningsarkitektur och projektledning vid ombyggnad.
Irsta Entreprenad & Gräv AB
Org.nr: 556647-4283
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet inom byggsektorn såsom nyproduktion av småhus, reparation och ombyggnad av byggnader, grävmaskin och transporttjänster, försäljning av fordon och entreprenadmaskiner, äga och f ...
Irsta Fastigheter NR 1 AB
Org.nr: 556737-7964
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva entreprenadverksamhet inom byggsektorn såsom produktion av småhus, reparation och ombyggnad av byggnader, äga och förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig ...
Jonatans Service och tv spel AB
Org.nr: 559003-0838
Bolaget ska bedriva försäljning av elektronik, främst datorer och TV-spel, retro, ombyggnad, service av elektronik såsom data, tv, spel och telefoner, köp, byte och försäljning av spel samt därmed förenlig verksamhet.
Mankarious Bygg AB
Org.nr: 559017-9536
Aktiebolaget ska bedriva byggverksamhet såsom tillbyggnad och ombyggnad, både gentemot företag och privatpersoner.
Sonin AB
Org.nr: 556719-7628
Bolaget ska bedriva uthyrning och försäljning av spelfilmer och TV-spel, sälja konfektyr, tidningar, lotter och tobak. Bolaget ska även bedriva byggnadsverksamhet såsom reparation och ombyggnad av befintliga fastigheter ...
Strukton Rail Norr HB
Org.nr: 969752-0766
Drift och underhåll av järnvägsanläggning. Ny-, ombyggnad- och tillbyggnad av järnvägsanläggning. Ägande och förvaltning av fast och lös egendom.
VEKAB Storköksteknik AB
Org.nr: 556145-9743
Bolaget skall uppföra restauranger och storkök samt bedriva försäljning av maskiner och installationstjänster för storkök, restauranger, personalmatsalar, butiker, kontor, industri och liknande. Bolaget skall utföra hela ...
VIEMS AB
Org.nr: 556876-6132
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva tillverkning, ombyggnad och reparation av industriutrsustning samt därmed förenlig verksamhet.