Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ombyggnad i Värmdö

Aktiebolaget INTEREX
Org.nr: 556280-9789
Bolaget skall bedriva mekanisk verkstadsrörelse, utföra besiktning, värdering, konstruktion, ombyggnad och reparation av mekaniska och numeriska verkstadsmaskiner, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bernt & Johan:s Kran & Allservice AB
Org.nr: 556262-5300
Bolaget skall bedriva service och underhåll tillika ny och ombyggnad utav entreprenadmaskiner, tunga fordon och lastbilar, agentur och försäljning utav entreprenadmaskiner, entreprenadåtagande (uthyrning av arbets kraft ...
F2 Konsult KB
Org.nr: 969613-3744
VVS-installationer och service, nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad, fönsterrenovering och glasmästeri, fastighetsförvaltning och skötsel, städning, konsultverksamhet inom marknadsföring och reklam, bokföring och redovi ...
Från Golv till Tak Bygg och Snickeri på Värmdö AB
Org.nr: 556294-2465
Bolaget ska utföra ny- och ombyggnad och tillbyggnad av byggnader ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Renovus AB
Org.nr: 556199-9557
Bolaget skall bedriva byggverksamhet avseende reparation och ombyggnad av bostäder samt import och handel med byggmaterial och därmed förenlig verksamhet.
VA Grossisten Värmdö AB
Org.nr: 556501-7687
Bolaget skall bedriva inköp och försäljning av VA system samt nybyggnation av hus och anläggningar, markarbeten, schakt- & transportentreprenad, ROT Renovering Ombyggnad Tillbyggnad, fasadrenovering, målning, golvläggnin ...
VIWE Luftbehandling AB
Org.nr: 556889-2698
Bolaget ska bedriva installation och ombyggnad av ventilations- system, äga och förvalta fast och lös egendom samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.