Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ombyggnad i Varberg

Bocasa Fastigheter AB
Org.nr: 556960-2492
Bolaget ska direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva ny-, till- och ombyggnad av fastigheter, projektkonsultverksamhet, förvärva, avyttra och förvalta fastigheter och värdepapper.
Electrical Environment 4all Global Invest AB
Org.nr: 556853-7137
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och immateriella rättigheter. Köpa och förvalta mark och fastigheter innefattande renovering och ombyggnad samt stödja och utveckla forskning och teknik in ...
Hans bygg-v-1 AB
Org.nr: 556844-6081
Bolaget ska bedriva renovering och ombyggnad av mindre omfattning typ villor, lägenheter och mindre företagslokaler.
Martin Jacobsson Motorsport Service AB
Org.nr: 556998-8644
Föremålet för bolagets verksamhet är byggnation, reparation och 'tillverkningombyggnad av bilar, lastbilar samt tävlingsbilar, handel med reservdelar, utbildning inom motorsport, handel med värdepapper och därmed förenli ...
Vagnvägens Bygg AB
Org.nr: 556395-2398
Bolagets skall bedriva nybyggnad-, ombyggnad och reparation av fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet.