Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ombyggnad i Vallentuna

A & B CONSULTING AB
Org.nr: 556893-6347
Konsulttjänster inom IT såsom projektledning, försäljning, utbildning samt upphandlingsstöd och därmed förenlig verksamhet. Försäljning av produkter inom data- och informationsområdet. Hantverksarbeten, byggnadssnickeria ...
Erssons Rör AB
Org.nr: 556856-4305
Aktiebolaget ska bedriva rörinstallationer inom VVS, nybyggnad, renovering och ombyggnad samt därmed förenlig verksamhet.
J F Z BYGGDATA AB
Org.nr: 556402-1805
Bolaget skall bedriva nybyggnation, reparation in- och utvändigt, ombyggnad av fastigheter. Schaktning och Markarbeten. Uthyrning av byggmaskiner, handel med byggnadsmaterial och byggnadsmaskiner. Förvaltning av värdepap ...
Peli Bygg AB
Org.nr: 556410-4288
Bolaget ska bedriva byggnadsarbeten, såväl nybyggnad, ombyggnad som renovering.
Roslagens byggteknik AB
Org.nr: 556882-6522
Aktiebolaget ska bedriva byggverksamhet: ombyggnad, tillbyggnad, reparationer av fastigheter, hus, lägenheter, installation av värme- och vvs-system samt konsultverksamhet inom bygg.