Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ombyggnad i Umeå

Balticgruppen Entreprenad AB
Org.nr: 556408-7269
Bolaget skall bedriva nybyggnad, ombyggnad, reparation och service, försäljning av byggvaror samt idka därmed förenlig verksamhet.
Jourhjälpen i Norrland AB
Org.nr: 556879-8820
Bolaget skall bedriva hälso- och sjukvårdsverksamhet samt utbildning och konsultverksamhet i anslutning därtill, utföra nybyggnad, ombyggnad, reparation och service av fastigheter, bedriva konsultverksamhet inom IT samt ...
Kabel-TV i Hörnefors AB
Org.nr: 556573-0677
Bolaget skall äga och upplåta kabelnät för TV och datatrafik samt erbjuda service, installation och ombyggnad av kabelnät samt idka därmed förenlig verksamhet.
Kabo Nya Karosseri KB
Org.nr: 969608-8815
Tillverkning, ny- och ombyggnad av transportlösningar. Service och försäljning av reservdelar till släpvagnar.
Ljudmontage i Umeå AB
Org.nr: 556852-8995
Bolaget skall bedriva projektering, uthyrning, försäljning, installation, ombyggnad och service av ljud- och ljusanläggningar för offentliga och privata lokaler, programmerings- och konsulttjänster inom elektronik och da ...
Rydfjäll Byggservice AB
Org.nr: 556512-5654
Bolaget skall bedriva byggverksamhet, ny- och ombyggnad, bygg- ledning, besiktning och kontroll, äga och förvalta fastigheter och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Svensk Renluftsteknik AB
Org.nr: 556380-3831
Bolaget verksamhet ska vara att bedriva service, installation och ombyggnad av ventilations- och luftreningsanläggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
W3B Umeå AB
Org.nr: 556936-7450
Företaget bedriver uthyrning av arbetskraft. Skapa en trivsam miljö för uthyrning av bostäder. Bedriver byggservice - renovering, ombyggnad och tillbyggnad.