Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ombyggnad i Södertälje

6-Eyes AB
Org.nr: 556792-4591
Bolaget skall bedriva tre huvudverksamheter. Konsultverksamhet inom arkitektur, inredning, 3D visualisering och formgivning samt därmed förenlig verksamhet. Byggverksamhet inom nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnad och renov ...
Agrinio HB
Org.nr: 969775-2559
Nybyggnation, till- och ombyggnad renovering, takarbeten, golvläggning, fönster- och dörrbyten, köksrenoveringar, elinstallationer, badrumsrenoveringar, terass & altaner, fasadarbeten, rivningsjobb, målning & tapetsering ...
ARO & KIISKI AB
Org.nr: 556819-2487
Bolaget ska bedriva byggverksamhet: ny- och ombyggnad och därmed förenlig verksamhet.
ECOMB AB (publ)
Org.nr: 556454-1109
Bolaget ska bedriva verksamhet inom energi- och miljöområdet med huvudinriktning på förbränningsteknik för kommunala och industriella förbrännings- och förgasningsanläggningar samt därtill förenlig verksamhet. Bolaget sk ...
Haddad Byggkonsult HB
Org.nr: 969746-0443
Konsultverksamhet inom byggbranschen avseende: Ritbyrå, kvalitetsansvarig, projektledare, byggentreprenör, nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnad, import av inredning och byggmaterial.
Kristian Invest AB
Org.nr: 556891-2736
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta värdepapper, tomter, fastigheter för ombyggnad, uppbyggnad, försäljning och därmed förenlig verksamhet.
Propit AB
Org.nr: 556757-6185
Bolaget ska bedriva verksamhet inom energi- och miljöområdet med huvudinriktning inom vindenergi för kommunala och industriella kunder samt därtill förenlig verksamhet. Bolaget ska inom angivna områden leverera både hård ...
Svensab Svensk entreprenadservice AB
Org.nr: 556925-3932
Företaget bedriver all form av verksamhet inom mark och anläggning. Exempel på företagets sysselsättning: sprängning samt spräckning av berg, dräneringsarbeten, schaktning, nybyggnad och ombyggnad. Företaget använder sig ...