Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ombyggnad i Östersund

Bygg och Alltjänst i Sthlm AB
Org.nr: 556898-6771
Företaget skall bedriva bygg och konsultverksamhet inom såväl till och ombyggnad såväl som nybyggnad. Företaget skall också tillhandahålla andra sk. hushållsnära tjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Hiss-Craft i Norrland AB
Org.nr: 556753-8060
Bolaget ska bedriva installation, ombyggnad, reparation och service av hissar och andra lyftanordningar samt därmed förenlig verksamhet.
TED Specialmaskiner AB
Org.nr: 556529-4989
Bolaget skall bedriva innovativ utveckling, ombyggnad och produktion av maskiner för tillverkning av produkter i metall, trä och textila material samt därmed förenlig verksamhet.