Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ombyggnad i Nybro

HB -ROS
Org.nr: 969761-0955
Renovering, ombyggnad, städ. Uthyrning av Entreprenadmaskiner.
Janssons Skogs- och Byggtjänst AB
Org.nr: 556829-9365
Bolaget ska bedriva skogsvård, ny- till- och ombyggnad inom byggsektorn samt därmed förenlig verksamhet.
Kalmar Kontor & Fastighetsservice KB
Org.nr: 969699-0234
Ny- och ombyggnationer, markarbeten, transporter och därmed förenlig verksamhet. Ny- och ombyggnad, underhåll- och fastighetsservice, lokal- och trädgårdsskötsel av kontor och arbetsplatser, transporter samt därmed fören ...
TNT Snickare AB
Org.nr: 556949-5665
Aktiebolaget ska bedriva ny, till, ombyggnad och renovering av fastigheter, markanläggningar samt därmed förenlig verksamhet.