Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ombyggnad i Norrköping

Bertans Allrep. Service & Tillverkning AB
Org.nr: 556571-0166
Bolaget skall bedriva reparation, ombyggnad och tillverkning av entreprenadmaskiner samt övriga fordon, Tävlingsverksamhet inom motorsport, ävensom äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamh ...
Elektromontage Installation i Söderköping AB
Org.nr: 556530-9951
Bolaget skall bedriva elektrisk installation, drifttagning och ombyggnad i befintliga anläggningar samt därmed förenlig verksamhet.
Lars Regnander Bygg AB
Org.nr: 556528-8544
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, ny- och ombyggnad, förvaltning av fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Söderbergs Bygg i Norrköping AB
Org.nr: 556418-4678
Bolaget skall bedriva ny- och ombyggnad, renoveringar inom byggbranschen samt marknadsföringsuppdrag och därmed förenlig verksamhet.
TJ,s Bygg & Fastighetsservice i Östergötland AB
Org.nr: 556547-7600
Bolaget skall bedriva löpande fastighetsunderhåll samt reparation och ombyggnad av fastigheter. Bolaget skall även äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
TOMRÉ Fastighets AB
Org.nr: 556685-7875
Bolaget skall bedriva löpande fastighetsunderhåll samt reparation och ombyggnad av fastigheter. Bolaget skall även äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.