Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ombyggnad i Mölndal

Kubago Bygg HB
Org.nr: 969725-2949
Byggnadsverksamhet. Uppförande, ombyggnad och reparation av byggnader.
NS construction AB
Org.nr: 556766-3553
Bolagets verksamhet ska vara att driva byggverksamhet, ny- och ombyggnad, uthyrning av personal och maskiner inom bygg, samt handel med byggprodukter och därmed förenlig verksamhet.
Rikshiss Service AB
Org.nr: 556689-1767
Bolaget skall bedriva nyinstallation, service, reparation och ombyggnad av befintliga el- och hissanläggningar. Vidare skall bolaget bedriva handel med värdepapper och fast egendom jämte därmed förenlig verksamhet.
Rikshiss Service Syd AB
Org.nr: 556949-1763
Aktiebolaget ska bedriva nyinstallation, service, reparation och ombyggnad av befintliga el- och hissanläggningar. Vidare skall bolaget bedriva handel med värdepapper och fast egendom jämte därmed förenliga verksamheter.