Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ombyggnad i Ludvika

Gunpow AB
Org.nr: 556757-7845
Bolaget ska bedriva ingenjörskonsultation inom området energi. Ägande, drift oh beställningstrafik med ångfartyg. Handel med värdepapper, aktier och optioner. Entreprenadarbeten avseende reparation, till och ombyggnad av ...
Kenneth Busk Frakt AB
Org.nr: 556200-5347
Bolaget skall driva åkerirörelse, renovering och ombyggnad av fordon, konsult- och journalistuppdrag rörande transporter och fordon samt därmed förenlig verksamhet.
Lilla Sands Fritidsområde, EF
Org.nr: 716456-4325
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen på följande sätt: - att genom gemensamma upphandlingar, köp eller inhyrning av byggmaterial, maskiner, verktyg och tjänster, sänka medlemmarnas kos ...