Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ombyggnad i Lidingö

Andreas Andersen AB
Org.nr: 556753-2345
Bolaget ska bedriva konsulttjänster sport, företrädesvis segling, även bedriva båtcharter och transporter samt bedriva reklamverksamhet med sponsring, föreläsningar och utbildning inom segling samt även äga fastigheter f ...
AT Entreprenad AB
Org.nr: 556823-2119
Bolaget skall bedriva förmedling av hantverkstjänster, hushållsnära tjänster, byggnation och renovering av lägenheter, fastigheter och därmed förenlig verksamhet ävensom idka mäkleri avseende fastigheter.
Fastighetskonsult Jan Ulinder AB
Org.nr: 556772-0338
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utföra konsulttjänster inom fastighetsförvaltning, -ombyggnad och -förädling samt inom personalrekrytering jämte därmed förenlig verksamhet.
IT Medlarna inom EU AB
Org.nr: 556811-9563
Bolaget ska bedriva avtalshantering och rådgivning, konsultverksamhet inom IT och konfliktlösning vid IT-leveranser samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva verksamhet inom markentreprenad samt hantera ombygg ...
Recontin AB
Org.nr: 556849-2721
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom byggnation och fastighet, handel med värdepapper och entreprenadverkamhet avseende till- och ombyggnad av byggnader på och fast egendom. Köp och försäljning ...
Virtual Mechanics Sweden AB
Org.nr: 556568-3710
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och systemutveckling inom data- och telekommunikationsområdet samt försäljning av hård- och mjukvara. Verksamheten omfattar även inköp, ombyggnad, modifiering och försäljning av bi ...