Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ombyggnad i Lerum

Aspens Ventilation AB
Org.nr: 556752-7717
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva styr- och reglerteknik, ny- och ombyggnad av ventilationsinstallationer samt därmed förenlig verksamhet.
Dahlbom Consulting AB
Org.nr: 556847-1303
Utbildning inom coaching, företagsutveckling och ledarskapsutveckling. Konsultverksamget inom HR frågor. Utbildning och koordinering av sjukvård. Försäljning av utbildnings- och sjukvårdsmaterial, bedriva forskning. Foto ...
LBR Lerums BadrumsRenovering KB
Org.nr: 916896-8395
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och våtutrymmen, köp och försäljning av därtill hörande artiklar samt därtill hörande verksamhet. Köp och försäljning av energiprodukter med därtill hörande verk samhet och produkter ...