Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ombyggnad i Kungsbacka

Bakgården KB
Org.nr: 969672-6943
Byggverksamhet - nybyggnad, renovering, ombyggnad. Försäljning, tillverkning och grossistverksamhet av hantverk, naturvårdsprodukter. Kursverksamhet. Friskvårdsbehandling.
Calles Entreprenad i Kungsbacka AB
Org.nr: 556880-9346
Föremålet för bolagets verksamhet är ombyggnad och renovering av fastigheter, fastighetsskötsel, entreprenad med grävmaskin och lastbil, budkörning och transport av varor, odling på egen mark, hantering av ved och därmed ...
fosko HB
Org.nr: 969772-0648
renovering, byggnation, ombyggnad, el arbeten, snickeriarbeten, träfällning, stubbfräsning, trädgårds arbeten, fastighetsservice, målnings arbeten. vvs arbeten.
MBN Trading AB
Org.nr: 556953-1907
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva import och export av livsmedel och kosmetika, fastighetsförvaltning, tjänster inom fastighetsbranschen som ombyggnad och lokalvård, konsultverksamhet avseende juridik och ...
Sargas Miljö och Industriservice AB
Org.nr: 556408-3730
Bolaget skall bedriva ny- och ombyggnad av industrilokaler, svets och rörarbete samt import och försäljning av industri- förnödenheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Villa & Industri Byggen i Väst AB
Org.nr: 556295-9493
Bolaget skall bedriva nyproduktion, till och ombyggnad av fastigheter och dess entreprenad, fastighetsvärderingar och besiktningar och handel med dess tillhörande produkter. Import och export av byggmaterial för fastighe ...
Västbo förvaltning HB
Org.nr: 969729-9775
Ny- till och ombyggnad av fastigheter, fastighetsförvaltning samt handel med fastigheter och värdepapper.