Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ombyggnad i Järfälla

08 Sweden AB
Org.nr: 556904-4455
Bolagets verksamhet ska bestå av mark och anläggningsarbete, nybyggnad, ombyggnad och renovering av hus, badrumsrenovering och kalkning, snickeri och träarbete, mur och puts, fasadrenovering, rivning och byggservice, snö ...
Arad bygg AB
Org.nr: 556922-9668
Bolaget ska bedriva hus- och lägenhetsrenovering, till- och ombyggnad, städning, byggstädning, restaurangverksamhet samt personaluthyrning inom områdena städning, restaurang, byggnation, äldreomsorg och sjukvård.
Barkarby Berget AB
Org.nr: 556961-4703
Aktiebolaget ska äga, hyra och förvalta fastigheter med uthyrning av lokaler. Reparationer, ombyggnad och tillbyggnad av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
DiSil Dental AB
Org.nr: 556927-5463
Teknisk arbete inom tandvårdsmaskiner och instrument. Konsult inom tandvård. Import, export och handel av vård- och tandhygieniska artiklar, verktyg, instrument, material och därmed förenlig verksamhet. Bygg, städ, under ...
Elisium Group AB
Org.nr: 556871-7390
* PR Mellan Asien och Europa * Hjälpa skandinaviska företag på den asiatiska marknaden. * Hjälpa asiatiska företag på den europeiska marknaden. * Aktiviteter för kunder som kommer till Europa eller Asien. * Konsulttjäns ...
ENEXERGI AB
Org.nr: 556873-1979
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utföra energiprojekt, energianalys, ombyggnad och installation av VVS-tekniska system i fastigheter samt teknisk förvaltning av dito samt därmed förenlig verksamhet.
F A Köksdesign bygg & inredning AB
Org.nr: 556605-4432
Bolaget ska bedriva verksamhet inom byggsektorn med ny-, till- och ombyggnad av fastigheter samt idka handel med snickerier såsom köks- och badrumsinredningar. Bolaget ska även bedriva handel med och uthyrning av maskine ...
Jan & Jennys rottjänster HB
Org.nr: 969772-8146
Renovering och ombyggnad av fastigheter och bostäder.
Jemi bygg & Entreprenad AB
Org.nr: 556899-2043
Bygg: Renoveringar, ombyggnad, tillbyggnad, nybyggnad.
Järnstad Konsult HB
Org.nr: 916507-0062
Städning, inredning samt konsultativ verksamhet avseende värdering , försäkring, ombyggnad, fastighetsförvaltning och utsmyckning av fastigheter, försäljning av kläder och därmed förenlig verksamhet.
LW Energy Consulting AB
Org.nr: 556968-4896
Företaget kommer att bedriva konsultverksamhet inom energiområdet med inriktning på projektledning vid ny- eller ombyggnad av större förbränningsanläggningar. Företaget avser också tillhandahålla konsulttjänster avseende ...
Neman Gruppen AB
Org.nr: 559006-5925
Bolaget ska ägna sig åt byggverksamhet så som totalentreprenad, renoveringsarbeten, uppförande, ombyggnad och reparation av bostadshus samt därmed förenlig verksamhet. Även badrumsrenoveringar, tak- och plåtarbeten, plåt ...
Operativo AB
Org.nr: 556836-2916
Bolaget ska bedriva programmering, försäljning samt installation av styr och reglerutrustning och andra tekniska lösningar med tillhörande datoriserad utrustning inom fastigheter och fordon. El och VVS arbeten samt ombyg ...
Partner Gruppen Stockholm AB
Org.nr: 556678-5274
Bolaget ska bedriva hus- och lägenhetsrenovering, till- och ombyggnad, städning, byggstädning, handel med livsmedel och tobak. Restaurangverksamhet, musikproduktion, musikaliskuppträdande, bokföring, redovisning, ekonomi ...
ROLL BYGG & DESIGN HB
Org.nr: 969750-6989
Total ombyggnad, renovering, restaurering, inredning, skulptering och diverse konsthantverk.
SkogsEkens AB
Org.nr: 556958-2306
Aktiebolaget ska erbjuda tjänster inom byggbranschen för privatpersoner och företag. Dessa tjänster innefattar renovering, ombyggnad och tillbyggnad av hus och lägenheter. Företaget ska även tillverka snickerier och hant ...
Tygvaruhuset Stockholm AB
Org.nr: 556923-0682
Bolaget ska bedriva försäljning av tyg, textil, sybehör, symaskiner och heminredningsartiklar, import och export av tyg sybehör och heminredningsartiklar, hus- och lägenhetsrenovering, till- och ombyggnad, städning, bygg ...