Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ombyggnad i Halmstad

Amtower Invest AB
Org.nr: 556231-3675
Bolaget ska direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva ny-, till-, och ombyggnad av fastigheter, projektkonsultverksamhet, förvärva, avyttra och förvalta fastigheter och värdepapper.
Boucheron Entreprenad AB
Org.nr: 556945-6626
Bolaget ska direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva ny-, till-, och ombyggnad av fastigheter, projektkonsultverksamhet, förvärva, avyttra och förvalta fastigheter och värdepapper.
Byggpenta AB
Org.nr: 556724-5955
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva projekterings- och entreprenadverksamhet inom nybyggnad, renovering och ombyggnad samt projektsammanhållande verksamhet inom byggbranschen ävensom idka annan därmed förenlig ...
Divonne Förvaltnings AB
Org.nr: 556192-4811
Bolaget ska direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva ny-, till- och ombyggnad av fastigheter, projektkonsultverksamhet, förvärva , avyttra och förvalta fastigheter och värdepapper.
Fourcasa Fastigheter AB
Org.nr: 556972-2522
Bolaget ska direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva ny-, till-, och ombyggnad av fastigheter, projektkonsultverksamhet, förvärva, avyttra och förvalta fastigheter och värdepapper.
Fourich Projektkonsult AB
Org.nr: 556129-3795
Bolaget ska direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva ny-, till- och ombyggnad av fastigheter, projektkonsultverksamhet, förvärva, avyttra och förvalta fastigheter och värdepapper.
Gaiadalens Förvaltning AB
Org.nr: 556442-1237
Bolaget ska direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva ny- till-, och ombyggnad av fastigheter, projektkunsultverksamhet, förvärva, avyttra och förvalta fastigheter och värdepapper.
Gedoflex AB
Org.nr: 556336-2580
Bolaget skall direkt eller indirekt bedriva ny-, till- och ombyggnad, ekonomisk konsultverksamhet, förvärva, avyttra och förvalta fastigheter och värdepapper, idka tillverkning, försäljning och entreprenadverksamhet av b ...
JMB Optimering AB
Org.nr: 556952-1676
Aktiebolaget ska driva bilverkstad, utföra ombyggnad av bilar med inriktning på sportbilar, utveckla och ta fram nya prestanda- produkter till bilar, bedriva handel med bilar och bildelar samt konsultverksamhet inom bygg ...
Motorsport Support Johnny Haraldsson AB
Org.nr: 556553-2131
Bolaget skall bedriva service, reparation, underhåll, ombyggnad och förvaring av specialbilar, drift av tävlingsteam, lagerhållning och försäljning av tävlingsdelar och tävlingsbilar samt härmed förenlig verksamhet.
Nyedal Utveckling AB
Org.nr: 556128-8548
Bolaget skall bedriva verksamhet kring handikappanpassningar, bl a beträffande köksutrustningar, hissar, lyftbord, hygienutrymmen och ombyggnad av bostäder för funktionshindrade, samt därmed förenlig verksamhet.
Sannarps Bil AB
Org.nr: 556586-9749
Bolaget skall bedriva handel med motorfordon samt tillbehör och reservdelar till motorfordon, reparation och service av motorfordon, ombyggnad av kylbilar och andra fordon, fastighetsförvaltning, handel med värdepapper o ...
Studio 2 X B AB
Org.nr: 556310-5013
Bolaget skall bedriva byggverksamhet, renovering och ombyggnad samt försäljning av möbler och inredningar och därmed förenliga verksamheter.