Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ombyggnad i Gävle

Astrea Försäljning och Ingenjörsteknik AB
Org.nr: 556343-2391
Bolaget skall bedriva industrikonsulting främst avseende genomgång av industriugnar för renovering och ombyggnad, försäljning av maskiner, fordon, båtar och fritidsprodukter främst inom stålverksindustrin, uthyrning av d ...
J S Gävle Försäljnings AB
Org.nr: 556325-6519
Bolaget skall bedriva industrikonsulting främst avseende genom gång av industriugnar för renovering och ombyggnad, försäljning av maskiner och fordon, båtar och fritidsprodukter främst inom stålverksindustrin samt äga oc ...
Speedride AB
Org.nr: 556758-7935
Bolaget skall bedriva mobil bioverksamhet, byggtjänster med montering, reparationer, ny-, till- och ombyggnad.