Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ombyggnad i Eskilstuna

FINEST Bygg Eskilstuna HB
Org.nr: 969775-5461
Byggnadsarbeten, tillbyggnad, ombyggnad, renovering, målning, fastighetsskötsel, mark och anläggningsarbeten.
Luna Group HB
Org.nr: 969735-3010
Byggnadsverksamhet som inkluderar planering, projektering, av nybyggnation, ombyggnad och renovering. Arkitektverksamhet som inkluderar byggnadsprojektering, ritning och design samt Inredningsarkitektur uppdrag med ljusd ...
VVS & Kylteknik i Eskilstuna AB
Org.nr: 556615-9009
Bolaget skall utföra ledning, projektering, underhåll och ombyggnad av byggnadsinstallationer och idka handel med fast egendom, aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.