Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ombyggnad i Enköping

El & Fastighetsservice, Enköping AB
Org.nr: 556878-2634
Bolaget skall bedriva el-, vvs- och bygginstallationer såsom elinstallationer avseende ny-, till- och ombyggnad samt försäljning av el- och byggmaterial och fastighetsservice samt därmed förenlig verksamhet.
Lars Gråberg HB
Org.nr: 969622-6209
Konsultuppdrag inom svensk tillverknings- och processindustri. Administrativa uppdrag, såsom skriv och redovisningstjänster. Tekniska uppdrag såsom, marknadsundersökningar och framtagning av offertrar och upphandlingskon ...
Lidingby Bygg AB
Org.nr: 556999-7447
Föremålet för bolagets verksamhet är ny, till och ombyggnad av bostäder, lokaler och övriga byggnader. Bolaget skall även bedriva konsultaton inom byggverksamhet samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet ...
R Jaredal Bygg AB
Org.nr: 556312-9625
Bolaget skall bedriva byggnadsarbeten, ny- och ombyggnad ävensom idka därmed förenlig verksamhet.